Nime Viivika nimepäev on 2. juuni.

Eesnime Viivika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viivika 237 naisel. Viivika on populaarsuselt 502. naisenimi.

Vanim Viivika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viivika on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Viivika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,85.

Kõige rohkem on eesnimega Viivika sündinuid mais, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Viivika Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,10.