Nime Viktor nimepäev on 22. märts.

Eesnime Viktor statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viktor 5445 mehel. Viktor on populaarsuselt 11. mehenimi.

Vanim Viktor on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viktor on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Viktor vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 107,42.

Kõige rohkem on eesnimega Viktor sündinuid mais, kokku 509.

Kõige populaarsem on eesnimi Viktor Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 69,33.