Nime Viktoria nimepäev on 22. märts.

Eesnime Viktoria statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viktoria 3471 naisel. Viktoria on populaarsuselt 28. naisenimi.

Vanim Viktoria on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viktoria on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Viktoria vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,35.

Kõige rohkem on eesnimega Viktoria sündinuid mais, kokku 385.

Kõige populaarsem on eesnimi Viktoria Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 48,57.