Nime Viktoria nimepäev on 22. märts.

Eesnime Viktoria statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viktoria 3523 naisel. Viktoria on populaarsuselt 24. naisenimi.

Vanim Viktoria on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viktoria on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Viktoria vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,72.

Kõige rohkem on eesnimega Viktoria sündinuid mais, kokku 395.

Kõige populaarsem on eesnimi Viktoria Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 49,83.