Nime Vilja nimepäev on 27. jaanuar.

Eesnime Vilja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilja 166 naisel. Vilja on populaarsuselt 619. naisenimi.

Vanim Vilja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Vilja on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilja vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,89.

Kõige rohkem on eesnimega Vilja sündinuid juulis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilja Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,28.