Nime Vilja nimepäev on 27. jaanuar.

Eesnime Vilja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilja 159 naisel. Vilja on populaarsuselt 631. naisenimi.

Vanim Vilja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Vilja on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilja vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,19.

Kõige rohkem on eesnimega Vilja sündinuid juulis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilja Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,17.