Nime Viljar nimepäev on 5. juuni.

Eesnime Viljar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viljar 819 mehel. Viljar on populaarsuselt 204. mehenimi.

Vanim Viljar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viljar on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Viljar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,25.

Kõige rohkem on eesnimega Viljar sündinuid detsembris, kokku 83.

Kõige populaarsem on eesnimi Viljar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,84.