Nime Viljar nimepäev on 5. juuni.

Eesnime Viljar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viljar 822 mehel. Viljar on populaarsuselt 203. mehenimi.

Vanim Viljar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viljar on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Viljar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,28.

Kõige rohkem on eesnimega Viljar sündinuid detsembris, kokku 83.

Kõige populaarsem on eesnimi Viljar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,31.