Nime Viljo nimepäev on 5. juuni.

Eesnime Viljo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viljo 118 mehel. Viljo on populaarsuselt 629. mehenimi.

Vanim Viljo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Viljo on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Viljo vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,73.

Kõige rohkem on eesnimega Viljo sündinuid aprillis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Viljo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,23.