Nime Viljo nimepäev on 5. juuni.

Eesnime Viljo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viljo 121 mehel. Viljo on populaarsuselt 616. mehenimi.

Vanim Viljo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Viljo on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Viljo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,94.

Kõige rohkem on eesnimega Viljo sündinuid aprillis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Viljo Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,65.