Nime Ville nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Ville statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ville 119 mehel ja alla viiel naisel. Ville on populaarsuselt 625. mehenimi ja 7998. naisenimi.

Vanim Ville on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Ville on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Ville vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,90.

Kõige rohkem on eesnimega Ville sündinuid juulis, kokku 16.