Nime Ville nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Ville statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ville 118 mehel ja alla viiel naisel. Ville on populaarsuselt 625. mehenimi ja 7879. naisenimi.

Vanim Ville on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Ville on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Ville vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,73.

Kõige rohkem on eesnimega Ville sündinuid juulis, kokku 15.