Nime Villem nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Villem statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Villem 456 mehel. Villem on populaarsuselt 305. mehenimi.

Vanim Villem on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Villem on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Villem vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,61.

Kõige rohkem on eesnimega Villem sündinuid novembris, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Villem Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.