Nime Villem nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Villem statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Villem 448 mehel. Villem on populaarsuselt 305. mehenimi.

Vanim Villem on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Villem on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Villem vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,38.

Kõige rohkem on eesnimega Villem sündinuid novembris, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Villem Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.