Nime Villi nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Villi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Villi 91 mehel. Villi on populaarsuselt 709. mehenimi.

Vanim Villi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Villi on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Villi vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,64.

Kõige rohkem on eesnimega Villi sündinuid juulis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Villi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,03.