Nime Villi nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Villi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Villi 89 mehel. Villi on populaarsuselt 726. mehenimi.

Vanim Villi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Villi on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Villi vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,33.

Kõige rohkem on eesnimega Villi sündinuid juulis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Villi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,04.