Nime Villu nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Villu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Villu 683 mehel. Villu on populaarsuselt 230. mehenimi.

Vanim Villu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Villu on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Villu vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,48.

Kõige rohkem on eesnimega Villu sündinuid aprillis, kokku 78.

Kõige populaarsem on eesnimi Villu Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,03.