Nime Villu nimepäev on 6. aprill.

Eesnime Villu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Villu 700 mehel. Villu on populaarsuselt 226. mehenimi.

Vanim Villu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Villu on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Villu vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,87.

Kõige rohkem on eesnimega Villu sündinuid juulis, kokku 78.

Kõige populaarsem on eesnimi Villu Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,89.