Nime Vilma nimepäev on 26. mai.

Eesnime Vilma statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilma 469 naisel. Vilma on populaarsuselt 341. naisenimi.

Vanim Vilma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Vilma on keskmiselt 81 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,45.

Kõige rohkem on eesnimega Vilma sündinuid märtsis, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilma Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.