Nime Vilma nimepäev on 26. mai.

Eesnime Vilma statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilma 525 naisel. Vilma on populaarsuselt 317. naisenimi.

Vanim Vilma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vilma on keskmiselt 81 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 58,78.

Kõige rohkem on eesnimega Vilma sündinuid jaanuaris, kokku 55.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilma Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,32.