Nime Vilmar nimepäev on 28. veebruar.

Eesnime Vilmar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilmar 72 mehel. Vilmar on populaarsuselt 800. mehenimi.

Vanim Vilmar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Vilmar on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilmar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,19.

Kõige rohkem on eesnimega Vilmar sündinuid jaanuaris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilmar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,15.