Nime Vilve nimepäev on 26. september.

Eesnime Vilve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilve 289 naisel. Vilve on populaarsuselt 440. naisenimi.

Vanim Vilve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Vilve on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilve vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,33.

Kõige rohkem on eesnimega Vilve sündinuid märtsis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilve Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.