Nime Vilve nimepäev on 26. september.

Eesnime Vilve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilve 296 naisel. Vilve on populaarsuselt 437. naisenimi.

Vanim Vilve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Vilve on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilve vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,77.

Kõige rohkem on eesnimega Vilve sündinuid märtsis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilve Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.