Nime Vilvi nimepäev on 26. september.

Eesnime Vilvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilvi 26 naisel. Vilvi on populaarsuselt 1620. naisenimi.

Vanim Vilvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Vilvi on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 68).