Nime Viola nimepäev on 3. juuni.

Eesnime Viola statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Viola 55 naisel. Viola on populaarsuselt 1100. naisenimi.

Vanim Viola on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Viola on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Viola vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,15.

Kõige rohkem on eesnimega Viola sündinuid juulis, kokku 8.