Nime Virge nimepäev on 2. märts.

Eesnime Virge statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Virge 412 naisel. Virge on populaarsuselt 368. naisenimi.

Vanim Virge on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Virge on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Virge vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,38.

Kõige rohkem on eesnimega Virge sündinuid mais, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Virge Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.