Nime Virge nimepäev on 2. märts.

Eesnime Virge statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Virge 409 naisel. Virge on populaarsuselt 369. naisenimi.

Vanim Virge on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Virge on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Virge vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,28.

Kõige rohkem on eesnimega Virge sündinuid mais, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Virge Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.