Nime Virgo nimepäev on 4. juuli.

Eesnime Virgo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Virgo 291 mehel ja 5 naisel. Virgo on populaarsuselt 393. mehenimi ja 4368. naisenimi.

Vanim Virgo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Virgo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Virgo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,89.

Kõige rohkem on eesnimega Virgo sündinuid juunis, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Virgo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.