Nime Virgo nimepäev on 4. juuli.

Eesnime Virgo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Virgo 291 mehel ja 5 naisel. Virgo on populaarsuselt 394. mehenimi ja 4318. naisenimi.

Vanim Virgo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Virgo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Virgo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,57.

Kõige rohkem on eesnimega Virgo sündinuid juulis, kokku 33.

Kõige populaarsem on eesnimi Virgo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.