Nime Virve nimepäev on 2. märts.

Eesnime Virve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Virve 1394 naisel. Virve on populaarsuselt 133. naisenimi.

Vanim Virve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Virve on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Virve vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 60,68.

Kõige rohkem on eesnimega Virve sündinuid märtsis, kokku 140.

Kõige populaarsem on eesnimi Virve Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,96.