Nime Virve nimepäev on 2. märts.

Eesnime Virve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Virve 1448 naisel. Virve on populaarsuselt 130. naisenimi.

Vanim Virve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Virve on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Virve vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,51.

Kõige rohkem on eesnimega Virve sündinuid märtsis, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Virve Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,80.