Nime Vivian nimepäev on 2. juuni.

Eesnime Vivian statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vivian alla viiel mehel ja 217 naisel. Vivian on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 524. naisenimi.

Vanim Vivian on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vivian on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Vivian vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,71.

Kõige rohkem on eesnimega Vivian sündinuid juulis, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Vivian Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,41.