Nime Vivian nimepäev on 2. juuni.

Eesnime Vivian statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vivian alla viiel mehel ja 224 naisel. Vivian on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 521. naisenimi.

Vanim Vivian on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vivian on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Vivian vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,15.

Kõige rohkem on eesnimega Vivian sündinuid juulis, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Vivian Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,42.