Eesnime Vladimir statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vladimir 10592 mehel. Vladimir on populaarsuselt 2. mehenimi.

Vanim Vladimir on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vladimir on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Vladimir vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 234,32.

Kõige rohkem on eesnimega Vladimir sündinuid aprillis, kokku 1 075.

Kõige populaarsem on eesnimi Vladimir Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 209,28.