Nime Voldemar nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Voldemar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Voldemar 432 mehel. Voldemar on populaarsuselt 312. mehenimi.

Vanim Voldemar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Voldemar on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Voldemar vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,60.

Kõige rohkem on eesnimega Voldemar sündinuid augustis, kokku 42.

Kõige populaarsem on eesnimi Voldemar Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,68.