Nime Voldemar nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Voldemar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Voldemar 412 mehel. Voldemar on populaarsuselt 325. mehenimi.

Vanim Voldemar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Voldemar on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Voldemar vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,33.

Kõige rohkem on eesnimega Voldemar sündinuid augustis, kokku 41.

Kõige populaarsem on eesnimi Voldemar Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,26.