Nime Volli nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Volli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Volli 92 mehel. Volli on populaarsuselt 711. mehenimi.

Vanim Volli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Volli on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Volli vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,24.

Kõige rohkem on eesnimega Volli sündinuid augustis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Volli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,90.