Nime Volli nimepäev on 18. aprill.

Eesnime Volli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Volli 96 mehel. Volli on populaarsuselt 695. mehenimi.

Vanim Volli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Volli on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Volli vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,28.

Kõige rohkem on eesnimega Volli sündinuid detsembris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Volli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,42.