Nime Vootele nimepäev on 12. mai.

Eesnime Vootele statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vootele 58 mehel. Vootele on populaarsuselt 891. mehenimi.

Vanim Vootele on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Vootele on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Vootele vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,80.

Kõige rohkem on eesnimega Vootele sündinuid oktoobris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Vootele Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,03.