Eesnime Emily statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Emily 827 naisel. Emily on populaarsuselt 224. naisenimi.

Vanim Emily on vanuserühmas 35–39, noorim vanuserühmas 0–4.

Emily on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Emily vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 38,30.

Kõige rohkem on eesnimega Emily sündinuid augustis, kokku 87.

Kõige populaarsem on eesnimi Emily Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,62.