Eesnime Emily statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Emily alla viiel mehel ja 878 naisel. Emily on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 215. naisenimi.

Vanim Emily on vanuserühmas 35–39, noorim vanuserühmas 0–4.

Emily on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Emily vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 39,58.

Kõige rohkem on eesnimega Emily sündinuid augustis, kokku 90.

Kõige populaarsem on eesnimi Emily Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,13.