Nime Johannes nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Johannes statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Johannes 1210 mehel. Johannes on populaarsuselt 145. mehenimi.

Vanim Johannes on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Johannes on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Johannes vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,54.

Kõige rohkem on eesnimega Johannes sündinuid juulis, kokku 119.

Kõige populaarsem on eesnimi Johannes Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.