Eesnime Kaija statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaija 171 naisel. Kaija on populaarsuselt 581. naisenimi.

Vanim Kaija on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 10–14.

Kaija on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaija vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,93.

Kõige rohkem on eesnimega Kaija sündinuid detsembris, kokku 25.