Nime Kaupo nimepäev on 20. september.

Eesnime Kaupo statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaupo 900 mehel. Kaupo on populaarsuselt 183. mehenimi.

Vanim Kaupo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaupo on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaupo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,65.

Kõige rohkem on eesnimega Kaupo sündinuid septembris, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaupo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,86.