Nime Mark nimepäev on 25. aprill.

Eesnime Mark statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mark 2341 mehel. Mark on populaarsuselt 67. mehenimi.

Vanim Mark on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mark on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Mark vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 53,97.

Kõige rohkem on eesnimega Mark sündinuid märtsis, kokku 236.

Kõige populaarsem on eesnimi Mark Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,74.