Eesnime Matilda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Matilda 178 naisel. Matilda on populaarsuselt 593. naisenimi.

Vanim Matilda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Matilda on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Matilda vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,32.

Kõige rohkem on eesnimega Matilda sündinuid oktoobris, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Matilda Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,97.