Eesnime Mia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mia 1268 naisel. Mia on populaarsuselt 152. naisenimi.

Vanim Mia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mia on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Mia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 60,40.

Kõige rohkem on eesnimega Mia sündinuid juulis, kokku 127.

Kõige populaarsem on eesnimi Mia Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,60.