Nime Oliver nimepäev on 22. mai.

Eesnime Oliver statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Oliver 2817 mehel ja alla viiel naisel. Oliver on populaarsuselt 52. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Oliver on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Oliver on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Oliver vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 54,20.

Kõige rohkem on eesnimega Oliver sündinuid mais, kokku 263.

Kõige populaarsem on eesnimi Oliver Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,59.