Perekonnanime Sild statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Sild 527 mehel ja 540 naisel. Perekonnanimede levikult on Sild meeste puhul 54. ja naiste puhul 59. kohal.

Perekonnanime Sild kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Sild vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,24.

Perekonnanimi Sild on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,93.