Perekonnanime Lõhmus statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Lõhmus 657 mehel ja 747 naisel. Perekonnanimede levikult on Lõhmus meeste puhul 33. ja naiste puhul 32. kohal.

Perekonnanime Lõhmus kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Lõhmus vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,72.

Perekonnanimi Lõhmus on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,15.