Perekonnanime Kangur statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kangur 695 mehel ja 704 naisel. Perekonnanimede levikult on Kangur meeste puhul 31. ja naiste puhul 36. kohal.

Perekonnanime Kangur kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Kangur vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,64.

Perekonnanimi Kangur on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,86.