Perekonnanime Kalda statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kalda 428 mehel ja 481 naisel. Perekonnanimede levikult on Kalda meeste puhul 88. ja naiste puhul 85. kohal.

Perekonnanime Kalda kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kalda vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,21.

Perekonnanimi Kalda on levinuim Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,73.