Perekonnanime Aas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Aas 438 mehel ja 464 naisel. Perekonnanimede levikult on Aas meeste puhul 84. ja naiste puhul 87. kohal.

Perekonnanime Aas kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Aas vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,68.

Perekonnanimi Aas on levinuim Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,50.