Perekonnanime Aleksandrov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Aleksandrov 410 mehel ja 35 naisel. Perekonnanimede levikult on Aleksandrov meeste puhul 94. ja naiste puhul 3617. kohal.

Perekonnanime Aleksandrov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Aleksandrov vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,90.

Perekonnanimi Aleksandrov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,66.