Perekonnanime Aleksandrova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Aleksandrova 462 naisel. Perekonnanimede levikult on Aleksandrova naiste puhul 88. kohal.

Perekonnanime Aleksandrova kandja on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige levinum on perekonnanimi Aleksandrova vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,73.

Perekonnanimi Aleksandrova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,12.