Perekonnanime Aleksejev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Aleksejev 525 mehel ja 41 naisel. Perekonnanimede levikult on Aleksejev meeste puhul 55. ja naiste puhul 2975. kohal.

Perekonnanime Aleksejev kandja on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige levinum on perekonnanimi Aleksejev vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,61.

Perekonnanimi Aleksejev on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,58.