Perekonnanime Aleksejeva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Aleksejeva 560 naisel. Perekonnanimede levikult on Aleksejeva naiste puhul 57. kohal.

Perekonnanime Aleksejeva kandja on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige levinum on perekonnanimi Aleksejeva vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,56.

Perekonnanimi Aleksejeva on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,65.