Perekonnanime Allik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Allik 474 mehel ja 491 naisel. Perekonnanimede levikult on Allik meeste puhul 67. ja naiste puhul 77. kohal.

Perekonnanime Allik kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Allik vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,20.

Perekonnanimi Allik on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,95.