Perekonnanime Andrejev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Andrejev 506 mehel ja 25 naisel. Perekonnanimede levikult on Andrejev meeste puhul 60. ja naiste puhul 5335. kohal.

Perekonnanime Andrejev kandja on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige levinum on perekonnanimi Andrejev vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,64.

Perekonnanimi Andrejev on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,96.