Perekonnanime Andrejeva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Andrejeva alla viiel mehel ja 538 naisel. Perekonnanimede levikult on Andrejeva meeste puhul 58775. ja naiste puhul 60. kohal.

Perekonnanime Andrejeva kandja on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige levinum on perekonnanimi Andrejeva vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,02.

Perekonnanimi Andrejeva on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,73.