Perekonnanime Bogdanov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Bogdanov 422 mehel ja 52 naisel. Perekonnanimede levikult on Bogdanov meeste puhul 89. ja naiste puhul 2201. kohal.

Perekonnanime Bogdanov kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Bogdanov vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,82.

Perekonnanimi Bogdanov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,13.