Perekonnanime Bogdanova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Bogdanova 453 naisel. Perekonnanimede levikult on Bogdanova naiste puhul 93. kohal.

Perekonnanime Bogdanova kandja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige levinum on perekonnanimi Bogdanova vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,97.

Perekonnanimi Bogdanova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,04.