Perekonnanime Fjodorov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Fjodorov 618 mehel ja 20 naisel. Perekonnanimede levikult on Fjodorov meeste puhul 41. ja naiste puhul 6818. kohal.

Perekonnanime Fjodorov kandja on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige levinum on perekonnanimi Fjodorov vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,38.

Perekonnanimi Fjodorov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,11.