Perekonnanime Grigorjeva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Grigorjeva 480 naisel. Perekonnanimede levikult on Grigorjeva naiste puhul 86. kohal.

Perekonnanime Grigorjeva kandja on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige levinum on perekonnanimi Grigorjeva vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,28.

Perekonnanimi Grigorjeva on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,12.