Perekonnanime Hein statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Hein 392 mehel ja 443 naisel. Perekonnanimede levikult on Hein meeste puhul 98. ja naiste puhul 97. kohal.

Perekonnanime Hein kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Hein vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,76.

Perekonnanimi Hein on levinuim Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,04.