Perekonnanime Hunt statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Hunt 392 mehel ja 458 naisel. Perekonnanimede levikult on Hunt meeste puhul 98. ja naiste puhul 92. kohal.

Perekonnanime Hunt kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Hunt vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,15.

Perekonnanimi Hunt on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,47.