Perekonnanime Haidak statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Haidak 65 mehel ja 76 naisel. Perekonnanimede levikult on Haidak meeste puhul 1486. ja naiste puhul 1351. kohal.

Perekonnanime Haidak kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Haidak vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,44.

Perekonnanimi Haidak on levinuim Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,63.