Perekonnanime Ilves statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Ilves 1089 mehel ja 1162 naisel. Perekonnanimede levikult on Ilves meeste puhul 10. ja naiste puhul 9. kohal.

Perekonnanime Ilves kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Ilves vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,15.

Perekonnanimi Ilves on levinuim Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 38,82.