Perekonnanime Ivanov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Ivanov 2536 mehel ja 144 naisel. Perekonnanimede levikult on Ivanov meeste puhul 1. ja naiste puhul 554. kohal.

Perekonnanime Ivanov kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Ivanov vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,02.

Perekonnanimi Ivanov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 58,42.