Perekonnanime Ivanova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Ivanova 2664 naisel. Perekonnanimede levikult on Ivanova naiste puhul 2. kohal.

Perekonnanime Ivanova kandja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige levinum on perekonnanimi Ivanova vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,02.

Perekonnanimi Ivanova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 70,08.